Våra tjänster

Mälardalens Gräv & Frakt bedriver entreprenad och anläggnings- verksamhet i hela mellansverige men huvudsakligen i Stockholms området.

Vi erbjuder transporter, tunga transporter, maskintransporter
Vår verksamhet omfattar tung och specialtransporter. Vi kan transportera, hus, maskiner, entreprenadmaskiner, vi sköter allt från dispensansökan, färdvägsintyg och erforderliga transporttillstånd.
Vi utför alla typer av markarbeten, schaktarbeten och vägarbeten.
När du anlitar oss på Mälardalens Gräv & Frakt vet vi vilka krav som måste tillgodoses när det gäller leveransprecision såväl som pålitlighet, säkerhet, miljö och tillstånd som fordras. Med våra sakkunniga personers inom bygg- och anläggningssektorn har vi det som krävs för att erbjuda och ta ansvar för effektiv entreprenad med lägre totalkostnad på projektet i sin helhet.
Mälardalens Gräv & Frakt AB är ett litet familjeföretag med stor flexibilitet.
Verksamheten omfattar olika entreprenadformer med skiftande komplexitet och storlek. Under åren har vi utökat vår maskinpark succesivt och vi har kapacitet för de mest krävande jobben.

Om oss

Vi skall erbjuda maskin- och transporttjänster med hög servicegradsamt att i all entreprenad- och anläggningsverksamhet sätts beställarens krav och önskemål i centrum.

Verksamheten omfattar olika entreprenadformer med skiftande komplexitet och storlek. Vi tillhandahåller även sommar- och vinterunderhåll. Vi erbjuder maskin- och transporttjänster med hög servicegrad och i all entreprenad- och anläggningsverksamhet sätts beställarens/kundens krav och önskemål i centrum.  Vi har ett brett utbud på maskinsidan som ständigt utvecklas.

VD Arne Rundlöf